skupinka 2-5 klientov – 60 min. 1X týždenne , 10€  na osobu

Alergici viete že pohybová aktivita by pre Vás mala byť súčasťou komplexnej liečby?

Pri súčasnom životnom štýle, pri ktorom uprednostňujeme počítače a štúdium sa vytráca potreba celkovo kondične športovať a pohybovať sa v prírode, kde je množstvo nástrah pre alergikov. Deti v školách odmietajú cvičiť pretože majú problém v prašnom prostredí telocvične.V praxi pri zostavovaní rehabilitačného programu často počúvame skôr ako sa zažne vôbec cvičiť : “On to nezvládne, lebo je alergik!“.Pohybová inaktivita prispieva k vzniku nových komplikácií: zlý pohybový stereotyp chôdze, chybné držanie tela, vývoj skolióz a deformít hrudného koša. Vznikajú poruchy koordinácie, znižuje sa vitálna kapacita pľúc. U deti, ktoré sú ochotné spolupracovať v nami navrhnutom kondičnom pohybovom programe už po krátkom čase nastávajú zmeny. Rodičia tvrdia, že deti sú celkovo vitálnejšie, majú menej respiračných obmedzení, kašeľ sa zmierňuje, zlepší sa stereotyp dýchania. Zlepší sa aj držanie tela a stereotyp chôdze.

Rodičia majte na pamäti, že pohyb štartuje aj lepšiu imunitu!