výhody :

. fyzioterapeut  pri individuálej terapii  komlexnejšie odhalí dynamiku a  funkčné súvislosti medzi  segmentami. 

komplexnejšie ošetrí a stabilizuje funkčný problém

.  cielenejší prístup v rámci dlhšej časovej sumácii v mieste bolesti má lepší analgetický účinok s dlhším trvaním

.   viacetážové prepojenie jednotlivých terapeutických techník zaistí  kvalitnejšie neuroregeneračné zmeny

.  fyzioterapeut počas terapie vie prehodnotiť účinnosť fyzioterapeutických postupov podľa objektivizácie kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien dosiahnutých v časovom  pásme 60 minút na základe porovnania palpačných, rozsahových, vazomotorických zmien ošetrujúceho segmentu