Personál

Fyzioterapeut:  PhDr. Katarína Naďová

 • odborný garant – licencia typu C pre výkon  činností v povolaní  fyzioterapia
 • členka komory fyzioterapeutov
 • splnené podmienky  sústavného vzdelávania v rámci kreditov v povolaní fyzioterapeut
 • prax v rehabilitácii detí od novorodeneckého veku a dospelých od  roku 1994  
 • súkromná prax od 2016 roku
 • krátkodobá prax terapeuta  Dublin – Irsko
 • dosiahnuté vzdelanie: 3. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore fyzioterapia
 • doktorát z kineziologie, biomechaniky,  pediatrie
 • akademická činnosť: externý pedagóg, konzultant – Katedra fyzioterapie v Prešove
 • aktívna členka Československého združenia terapeutov z praxe pre Vojtovu terapiu v Prahe pod vedením Marcely Klemovej, spoluautorky terapie.
 • organizátorka kongresov, pracovných seminárov pre Vojtovu terapiu v rámci SR, praktické  terapeutické konzultácie  s osobnou účasťou terapeuta a klienta v Prahe, Olomouci v rámci medzinárodnej komunikácie členov Vojtovej spoločnosti                 
 • medzinárodne evidovaný terapeut pre Vojtovu terapiu hybných porúch detí a dospelých
 • absolvent certifikačného štúdia v Olomouci s Nemeckým certifikátom pre  diagnostiku zrelosti vývoja dojčiat
 • certifikát SM systému MUDr. Smiška
 • pracovná spolupráca – regenerácia športovcov  s  baletným  konzervatóriom  Kataríny Sninskej v Košiciach

Fyzioterapeut:  Bc. Adam Naď

 • dosiahnuté vzdelanie : vysokoškolské prvého stupňa na Fakulte  zdravotníckych odborov v Prešove,   Katedra fyzioterapie. Toho času absolvuje posledný rok  magisterského štúdia
 • prax: 2 roky v zariadení REHAPRIM s.r.o. – pozícia  fyzioterapeut, masér
 • prax: nemocnica Prešov, poliklinika Sekčov, Šaca, Železničná nemocnica KE
 • bakalárska práca: Rehabilitácia plochonožia v predškolskom veku
 • aktuálne príprava na  kurz mobilizačných techník v  Trenčíne –   2021