skupinka 2 až 5 detí , 50 minút 1X týždenne, 10€ na osobu

Štatistiky sú alarmujúce!

Moderný svet si dnes uvedomuje následky civilizačných ochorení pohybového aparátu, ktoré začínajú v stále útlejšom detskom veku.

Cvičenie v našej cvičebnej jednotke je prispôsobené veku detí, ale netreba to chápať, že ide len o hru. Pestujeme návyk a chuť na spoluprácu, pohybovú aktivitu. Nejde len o preventívu. Deti v tomto veku majú často chybné držanie tla – vypuklé bruško, odstávajúce rebrové oblúky, deformity hrudného koša, nesprávne dychové návyky, zlý stereotyp chôdze, často špičkujú, široko chodia. Rodičia pozorujú deformity predkolení do X, alebo do O. Deti sa často sťažujú na rastové bolesti končatín, hlavy, brušká.

Rodičia majte na pamäti, že pohyb štartuje aj lepšiu imunitu!

Cvičebná zostava sa delí na viacero častí: vyťahovaním skrátených a posilňovaním oslabených svalových skupín v rámci antiskoliotickéj zostavy, cvičenia na nestabilných plochách a fit loptách, ktoré aktivujú koordinačné mechanizmy na zlepšenie držania tela a stereotypu chôdze. Cvičenia s overbalom sú zamerané na úchopovú funkciu chodidla, teda stimulujeme klenbu nohy.

V modernom svete sa nerieši problém, ale sa mu predchádza!

Deti rastú veľmi rýchlo a štatistiky potvrdzujú, že 25% detí už v predškolskom veku majú skoliózu. Pred nástupom detí do školy sa povinne absolvujú preventívne prehliadky, kde rodičia sú často šokovaní výsledkom. Treba myslieť na to, že chybný pohybový stereotyp treba riešiť skôr ako sa fixujú a celkovo sa mení štruktúra skeletu. Ak chyba držania tela, je ešte len na úrovni poruchy svalovej koordinácie, cesta k odblokovaniu zlých pohybových návykov je lepšie terapeuticky zvládnutelná. Neriešenie problému a ponechávanie na riešenie spontánne vedie k nabaľovaniu problému.