VSTUPNÉ VYŠETRENIE /60 min./
Funkčná diagnostika pohybového problému je predpokladom vytvorenia rehabilitačného plánu liečby           30€
Darčekový poukaz: minimum 8 vstupov /zľava 10% z celkovej ceny
Terapia možná aj v domácom prostredí: 35€
PORADENSTVO /50 min./ Návšteva rodičov s dojčaťom v zariadení:
posúdenie kvality držania tela a pohybu dojčiat s korekciou 
chýb pri pohybových činnostiach dojčiat s terapeutom pre vývojovú ontogenézu                     30€
PORADENSTVO /50 min./ Návšteva terapeuta v domácom prostredí 35€

VOJTOVÁ REFLEXNÁ TERAPIA /50 min./
         dojčiat                   25€
         detí do 18 rokov              25€
         dospelý klient               30€
         dôchodca                  20€
         invalidný dôchodca             15€

SM SYSTÉM /50 min./  Individuálny prístup          20€
SM SYSTÉM /50 min./  2 klienti         každý klient 15€
SM SYSTÉM /50 min./  3-6 klientov       každý klient 10€

INDIVIDUÁLNA POHYBOVÁ /50 min./               25€

INDIVIDUÁLNA POHYBOVÁ TERAPIA S MASÁŽOU /50 min./
terapia /30 min./ + masáž krku a šije /20 min./       30€
terapia /20 min./ + masáž celej chrbtice /30 min./      35€
terapia /20 min./ + manuálna lymfodrenáž /30 min./      35€

INDIVIDUÁLNA POHYBOVÁ TERAPIA S ELEKTROTERAPIOU /50 min./
DD, TENS, biolampa, magnetoterapia              25€

MASÁŽE
klasická masáž šije /30 min./                20€
klasická masáž chrbta /45 min./               25€
celotelová masáž: chrbát aj končatiny /60 min./       35€
masáž horných alebo dolných končatín /30 min./        20€
manuálna lymfodrenáž /45 min./                25€
mäkké techniky /30 min./                   15€
reflexná masáž chrbta /30 min./               20€

KINESIOTAPING 
jeden segment                         5€

ELEKTROTERAPIA BEZ POHYBOVEJ TERAPIE
DD, TENS, biolampa, magnetoterapia              5€