Vojtová reflexná terapia je vhodná od novorodeneckého veku. Ide o komplexný liečebný program , kde sa aktivujú vrodené pohybové lokomočné pohybové vzory na základe ktorých sa zlepší kvalita aj kvantita držania tela, centrácia kĺbov a koordinačné , vzpriamovacie mechanizmi.

Individuálna terapia:

 . reflexná terapia u nás trvá 30 – 60 minút v rámci individuálnej terapie.

. rodičia sa od terapeuta dozvedia o zásadách manipulácie s dojčaťom

. terapeut  zhodnotí  kvalitu  vývoja dojčaťa.

. vysvetlí sa rodičom hlavný problém  koordinačnej poruchy.

. navrhne sa postup terapie.

 

Terapia prebieha pod vedením medzinárodne certifikovaného terapeuta

/ Internationale Vojta Gesellschaft e.V./ pre liečbu hybných porúch reflexnou lokomóciou

PhDr. Kataríny Naďovej, z dlhoročnou praxou .