Individuálna terapia:

Vojtová reflexná terapia nie je len pre deti!

Vážení dospeláci, máte chronické bolesti chrbta a nemôžete pracovať?

Bolesť sa stupňuje a pridávajú sa komplikácie?

Máte za sebou množstvo rehabilitačných cvičení a problém máte stále?

Často počúvate, to už inak nebude a zvykajte si na bolesť a obmedzenia!

Vojtová reflexná metóda vníma človeka ako celok. Zdravotný problém sa diagnostikuje a lieči komplexne v rámci stimulácie hlbokého stabilizačného systému, čo je najmodernejší prístup liečby vo svete!Ak Vás bolí napríklad krčná chrbtica, liečba okrem daného segmentu sa sústredí aj na zlepšenie centrácie ramenných a bedrových kĺbov a zlepšenie dynamiky celej chrbtice, čím sa odľahčí tlak v krčnej chrbtici.

Ide o komplexný prístup liečby diagnóz:

Cervikobrachiálne syndrómy, Lumbago, vertebrosomatické syndrómy aj z koreňovým dráždením, stavy pred a po operáciách poškodených platničiek, skoliózy, centrálne a periférne poškodenia nervovej sústavy, skleróza multiplex, stavy po NCMP, poruchy stereotypu dýchania, stavy po ortopedických operáciách a úrazoch: zlomeniny, syndróm bolestivého zmrznutého ramena a reumatologické diagnózy.

Vojtovou reflexnou terapiou liečime, nepotláčame len symptómy

Terapia prebieha pod vedením medzinárodne certifikovaného terapeuta /Internationale Vojta Gesellschaft e.V./ pre liečbu hybných porúch reflexnou lokomóciou PhDr. Kataríny Naďovej.