školáci so zlým stereotypom chôdze, skoliózou, deformitami predkolení

skupinka    / 2-5 klienti,  50 min. 1X týždenne, 10€ na osôb

Školáci, deformuje sa Vám chrbtica ,  máte ploché nohy , ale nechce sa Vám doma cvičiť? 

Kým deti nič nebolí, neuvedomujú si dôsledky pohybového dyskonfortu ignorujú terapiu.

Deti, ktoré už majú výrazné deformity chrbtice, hrudníka, zle sa im dýcha a nosia korzety, trávia množstvo času v kúpeľoch ďaleko od rodiny a deti po operáciách chrbtice už hovoria inak!

V našom centre organizujeme skupinové cvičenia, ktoré sa nestanú stereotypnými pod vedením fyzioterapeuta. V cvičebnej zostave sa kombinujú kondičné, antiskoliotické, automobilizačné techniky, cvičenia z pomôckami a nestabilnými plochami ako sú lopty, owerbally, Bossa. Do programu sú zaradené aj spinálne cviky, korekčné cviky na ovplyvnenie skoliózy a deformít nohy. Dôraz kladieme aj na dychovú gymnastiku. Naučíme deti polohovať, správne sa posadzovať a postavovať. V programe sa sústredíme na odstránenie zlých pohybových návykov, aktivujeme správny stereotyp chôdze. Prípadne môžete u nás využiť SM systém.         

 

Go Top