Sme tu pre Vás

diagnózy dospelých klientov

 • VAS – bolesti chrbtice – blokády kĺbov  -lumbaga- cervikálne sy. – cervicobrachiálne sy.
 • lumbago
 • zápal sedacieho nervu
 • stavy pred a po OP chrbtice – platničky, deformity hrudného koša,
 • sy. zmrznutéhoho ramena
 • sy. karpalneho tunela
 • polyneuropatie
 • NCMP  – cievne príhody
 • myopatie
 • skleróza multiplex
 • komatické stavy – aj bdelá koma
 • poškodenia CNS – mozgu miechy po úrazoch –  mono, hemi, kvadruparézy – plégie –  parézy
 • poškodenia periférnych nervov : n. ulnaris, n. radialis, n. medianus, n. fibularis, n.  tibialis
 • obrna n. facialis
 • závrat ovité stavy pri poškodení statokinetického ústrojenstva
 • TINITUS – hučanie v ušiach
 • artritídy
 • poškodenie CNS po kliešťovej encefalitide
 • morbus Bechterev
 • Parkinsonizmus
 • imobilný pacienti: DMO  – vozíčkari
 • inkontinencia
 • diastazy
 • poruchy rovnováhy a koordinácie pohybu mozočkový typ pošodenia CNS
 • fraktúry aj po OP
 • vývojové a degeneratívne  vady: deformity DKK,HKK, chrbtice
 • stavy po OP KK, BK – umelé náhrady
 • stavy po poranení meniskov, väzov aj po OP
 • koxartrozy, gonartrozy
 • deformity chrbtice
 • deformity hrudného koša
 • haluxy
 • ostrohy päty
 • deformity chodidiel a palcov nohy
 • luxácie RK, KK
 • poškodenia platničiek chrbtice aj po OP
 • osteoporozy – artrozy
 • tenisový lakeť

diagnózy dojčiat a detí

 • poruchy vývoja opory a pohybu dojčiat do 15 mes.
 •  centrálna koordinačná a tonusová porucha dojčiat
 • šikmý krk
 • TORTIKOLIS
 • oploštenie záhlavia hlavičky
 • poruchy sania, hltania
 • dráždivý, plačlivý novorodenec
 • detská mozgová obrna
 • Downov sy.
 • vývojové syndrómy
 • ekguinovary
 • umbilikárne a ingvinalne killy
 • deformity hrudného koša
 • vrodené deformity končatín
 • ráštep chrptice
 • mikrocefalia, makrocefalia
 • periférne parézy
 • centrálne parézy
 • skoliozy – aj korzetované stavy, aj po OP
 • kyfozy
 • poruchy stereotypov chôdze a pohybov koreňových kĺbov
 • reumatická artritída
 • cistická fibróza
 • astmatici
 • deformity DKK varózne a valgózne
 • plochonožie
 • ortopedické deformity chodidla
 • stavy po zlomeninách
 • myopatie
 • deti s DMO aj školopovinné, imobilné – vozíčkari
 • n. facialis
 • orofacialne poruchy
 • ráštep pier
 • subluxácia až luxácia BK
 • metabolické poruchy
 • reflux
 • plexus brachiális vrodený
 • predčasne narodené deti
 • deti z nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • dojčatá ktoré predbiehajú vývoj- hrozba skolioza deformit chodidiel
 • špičkovanie – zlý stereotyp chôdze
 • svalová dysbalancia
 • chybné držanie tela